Box Calf Leather

Box
Calf Leather

Another high grade calf leather, the box calf is the oldest type of leather used in Hermès bags and is present in many vintage Kelly bags.

The smooth finish offers a sophisticated appearance with scratches and blemishes blended into the material over time with light buffing. However, the leather is undoubtedly seasonal and caution is advised when handling it in rainy weather as water marks will stain the bag.

 

 

Another high grade calf leather, the box calf is the oldest type of leather used in Hermès bags and is present in many vintage Kelly bags.

 

 

 The smooth finish offers a sophisticated appearance with scratches and blemishes blended into the material over time with light buffing. However, the leather is undoubtedly seasonal and caution is advised when handling it in rainy weather as water marks will stain the

————————————————–BẢN DỊCH ————————————————

Da bê cao cấp khác, da bê hộp là loại da lâu đời nhất được sử dụng trong nhiều loại túi ví  . Lớp hoàn thiện mịn mang lại vẻ ngoài tinh xảo với các vết xước và vết mờ hòa quyện vào vật liệu theo thời gian với lớp đệm nhẹ. Tuy nhiên, chắc chắn da thuộc theo mùa và nên cẩn thận khi xử lý trong thời tiết mưa vì vết nước sẽ làm bẩn túi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *